فرم شناسایی داروخانه

نام :
 

نام خانوادگی:
 

آدرس:
 

تلفن:
 

تلفن همراه:
 

پست الکترونیکی:
 

نام داروخانه:
 

نام تابلو:
 

متراژ
 

آیا مشاور دایم در داروخانه حضور دارند؟
 

نام برند های پیوستی دارای نمایندگی
 
 


نام برند های آرایشی و بهداشتی دارای نمایندگی
 
 


میزان فروش تقریبی روزانه داروخانه از محصولات آرایشی بهداشتی چقدر است؟(در صورت صلاحدید پاسخ دهید