فرم شناسایی فروشگاه ، سوپر مارکت

نام :
 
نام خانوادگی:
 


تلفن همراه :
 
تلفن:
 


ادرس:
 
 


سایر موارد با ذکر موضوع
 
نام فروشگاه_سوپر مارکت:
 


نام تابلو نصب شده در فروشگاه:
 
متراژ
 


نام برند های رنگ مو دارای نمایندگی:
 
 


نام برند های ارایشی دارای نمایندگی:
 
 


برند های بهداشتی دارای نمایندگی: